«ЩУРВАЛ» Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.101-2753 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 613,30 лв., от които 521,30 лв. европейско и 92,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 06.08.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

„ЩУРВАЛ“ ООД е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ с BG16RFOP002-2.097 „Предоставяне на допълнителна информация във връзка с продължаване на подпомагането по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.097 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 3741,57 лв., от които 3180,33 лв. европейско и 561,23лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 30.03.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.

„ЩУРВАЛ“ ЕООД е подписал Договор за безвъзмездна финансова помощ с № BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“
Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.095 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Целта на проекта е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия. В резултат от изпълнението на процедурата се очаква предприятията, получили подкрепа чрез НАП, да продължат дейността си поне 3 месеца след приключване на проекта.

Обща стойност: 5391,55 лв., от които 4582,82 лв. европейско и 808,73 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 12.02.2021 г. и е с продължителност 3 месеца.