„Щурвал“ ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ
с вх. № BG16RFOP002-2.073-26920
по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”.

Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.
Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.

Обща стойност: 10 000,00 лв.,
от които 8500,00 лв. европейско
и 1500,00 лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 30.09.2020г. и е с продължителност 3 месеца.